தொடர்பு கொள்ள

நகராட்சி நிர்வாகத்துறை ஆணையரக அலுவலர்கள்

திரு.கே.பாஸ்கரன்,இஆ.ப. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர்[பொறுப்பு]

Phone :044-29864457

E-mail : cma.tncma@nic.in

திருமதி. கலைச்செல்வி மோகன், இஆப நகராட்சி நிர்வாக இணை ஆணையர்

Phone :044-29864443

E-mail : jcma.tncma@nic.in

திரு. ம.அசோகன் கூடுதல் இயக்குநர்

Phone :044-29864442

E-mail : admaa.tncma@nic.in

Vacant கூடுதல் இயக்குநர்

Phone :

E-mail :

திரு. ந. நடராஜன் தலைமை பொறியாளர்

Phone :044-29864580

E-mail : ce.tncma@nic.in

திரு.ஜி.எஸ்.விஸ்வேஸ்வரன் நிதி ஆலோசகர்

Phone :

E-mail : fa.tncma@nic.in

திரு.கே.பெனடிக்ட் தர்மராய் இணை ஆணையர்(நிர்வாகம்)

Phone :

E-mail : jcadmin.tncma@nic.in

திருமதி.பூங்கொடி அருமைக்கண் இணை இயக்குநர்(தேர்தல்)

Phone :

E-mail :

திரு.கே.அச்சையா, MSc., MPhil., இணை இயக்குநர்(மாநகராட்சி)

Phone :

E-mail : jdc.tncma@nic.in

திருமதி.கு.தனலட்சுமி இணை இயக்குநர்(நிர்வாகம்)

Phone :

E-mail : jda.cma1@gmail.com

திரு.டி.அன்பழகன் கண்காணிப்பு பொறியாளர்

Phone :

E-mail : se.tncma@nic.in

திரு. கண்காணிப்பு பொறியாளர்

Phone :

E-mail :

​​​​