​​​​​​

லஞ்சம் சட்ட விரோதமானது

லஞ்சம் பற்றிய புகார்களை பின்வரும் முகவரிக்கு எழுதி அனுப்பவும்

விழிப்பு பணி, இலஞ்ச ஒழிப்பு இயக்குநர், 
​​​​எண் 21-28, பி. எஸ். குமாரசாமிராஜாசாலை (பசுமைவழி சாலை),
ராஜா அண்ணாமலைபுரம் 
சென்னை - 28

W​​ebsite: ​www.dvac.tn.gov.in

Phone : 044- 24615989 / 24615929 / 24615949​​